Hvad er Black Friday?

black friday kvinder

Hvad er Black Friday?

Sammen med efteråret kommer også de tilhørende traditioner: Der er de klassiske, som at lave kastanjedyr af nedfaldne kastanjer og tændstikker, og så er der de mere nytilkomne. I denne kategori finder du blandt andet traditioner, der i særlig grad bærer præg af deres amerikanske baggrund. Det gælder for eksempel begivenheder såsom Halloween og Black Friday.

Men hvor mange folk efterhånden kender til traditionerne forbundet med Halloween, kan denne anden årstidsbestemte dag være noget mere tricky – for hvad er Black Friday egentlig? Er du nysgerrig på dette, kan du læse med videre og danne overblik i denne korte gennemgang.

bf handel

Fredagen, hvor alt går i sort

Black Friday betyder direkte oversat ”sort fredag”. Selvom det kan lyde ildevarslende, er det egentlig ikke noget negativt, der menes med begrebet. I stedet skønnes det, at der med udtrykket refereres til den måde, butikker og forretningsdrivende traditionelt set har noteret deres løbende indtægter og udgifter ned: Plus på kontoen i en sort farve, og minus på kontoen i en rød farve. Af den grund kan det udledes, at Black Friday generelt set er en god og indbringende dag for forretninger.

Det forklarer dog stadig ikke selve princippet bag dagen, hvilket dog hverken er kompliceret eller svært at forstå: Ganske enkelt handler Black Friday blot om, at butikker på tværs giver store rabatter og slagtilbud til kunderne, der møder op denne dag. Traditionelt set har der ofte været et først-til-mølle-princip, hvor de særligt morgenfriske kunder har kunnet få de i særligt grad nedsatte varer.

Med tiden er selve Black Friday fænomenet dog blevet en smule mindre sensationelt, da det efterhånden nu også er kutyme, at der gives store rabatter og gode tilbud igennem hele ugen op til – en såkaldt Black Week. Desuden er traditionen med Black Friday i Danmark på mange måder mindre omsiggribende end det ses i eksempelvis USA. Her er det med stor sandsynlighed nogle af de kulturelle forskelle, der spiller ind.

shopaholic

Forskelligt fra sted til sted

Black Friday er i høj grad et fænomen, der er forskelligt fra sted til sted – ikke blot landene imellem, men også for forskellige butikker. Ser man på befolkninger, er mentaliteterne omkring fænomenet også i høj grad forskellige. Mens det for nogle er udtryk for en hyggelig dag i shoppingens tegn sammen med familie eller venner, ser andre på det som det ultimative symbol på forbrugskulturen, der definerer dagens samfund.

I USA forekommer dagen i direkte forlængelse af Thanksgiving, hvilket afholdes den fjerde torsdag i november. Det betyder blandt andet, at mange amerikanere har fri denne dag som en del af en mindre ferie. Dette er også en af de væsentlige forskelle, når man sammenligner med et land som Danmark: Her er det ikke kutyme at holde fri, hvorfor det også i høj grad ses, at folk shopper igennem om aftenen, når mange butikker holder længe åbent. Der er altså mindre kultur om at stå i kø fra tidligt om morgenen for at skaffe sig gode tilbud, og i stedet i højere grad kultur for det hyggelige.